Usługi w Respect Dienst

Dziękuję za wybranie ten strony! Oferujemy szerki wachlarz usług.

Przyjechali Państwo do Holandii i poszukujecie profesjonalnej pomocy w załatwieniu spraw urzędowych? Oferuję:

 • Zameldowanie w urzędzie miasta/gemeente.
 • Wypełnienie formularzy, umówienie na wizytę w urzędzie i osobistą asystę przy meldunku.
 • Numer BSN
 • Wybór ubezpieczyciela
 • Pomoc w zapisaniu dzieci do szkoły

W przypadku utraty pracy: UWV

 • Rejestracja jako osoba bezrobotna
 • Wypełnienie wniosku o zasiłek dla bezrobotnych (również dla osób niezameldowanych)
 • Wystąpienie o formularz PDU2 (transfer zasiłku do Polski)
 • Wystąpienie o formularz PDU1 (świadectwo pracy z Holandii)
 • Prowadzenie spraw dotyczących zasiłku chorobowego
 • Tłumaczenie podczas spotkań w UWV

Urząd Miasta Gemeente

 • wypełnienie wniosku o zasiłek socjalny
 • przedstawicielstwo w uzyskaniu doraźnej pomocy finasowej

Tłumaczenia wolne

 • obecność i tłumaczenie podczas spotkań
 • tłumaczenie korespondencji